O UPS sustavu

Sustav za upravljanje pametnim senzorima (UPS) se sastoji od Cloud i web aplikacije za pametno praćenje osnovnih indikatora kvalitete zraka u školama, koja uključuje osnovne funkcionalnosti za prihvat i prikaz podataka sa senzora:
  • temperature
  • vlage
  • CO2

O projektu e-Škole

Puni naziv projekta jest «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)», a nositelj je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET. Projekt e-Škole dio je šireg programa e-Škole koji se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2022. godine. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Više detalja o samom projektu možete pronaći na poveznici http://www.carnet.hr/e-skole.

Paket za škole

Komplet za praćenje kvalitete zraka u školama uključuje:
  • centralnu jedinicu
  • senzor za praćenje temperature i vlage
  • senzor za praćenje CO2
Na centralnu jedinicu može se priključiti više senzora. Škola za svoje potrebe nabavlja senzore, a CARNET u suradnji s tvrtkom SmartSense brine o centralnoj aplikaciji (proaktivno i reaktivno održavanje i nadogradnje).

Podrška

Upravljanje senzorima putem web sučelja i pristup podacima omogućen je Administratoru resursa u pojedinoj školi uključenoj u sustav UPS.

Ukoliko se ukaže potreba, Administrator resursa se za informacije i podršku može obratiti CARNET-ovom Helpdesku (http://www.carnet.hr/helpdesk).

Kontakt